Secretaria de cultura

TEL.: 03525-605004 - festi14@hotmail.com.ar

Srta. Betina Elizabeth Blanquer

Secretaria

Sra. Laura Carolina Carbajal

Subsecretaria de Cultura

Sra. Graciela LuccoBorlera

Subsecretaria de Obra Social